Biologiska museet i Oskarshamn    

Ögonpyrola – årets växt 2015

moneses 

Grönpyrola – årets växt 2022
Tibast – årets växt 2021
Balsaminer – årets växter 2020
Tätört – årets växt 2019
Gullpudra – årets växt 2018
Trolldruva – årets växt 2017
Smörbollar – årets växt 2016
Ögonpyrola – årets växt 2015
Slåtterblomma – årets växt 2014
Blåklint – årets växt 2013
Kattfot – årets växt 2012
Knärot – årets växt 2011
Backsippa – årets växt 2010

 

Ögonpyrola Moneses uniflora har av Svenska botaniska föreningen utsetts till årets växt 2015.

Arten växer i barrskog, helst något fuktig granskog, och bildar ofta små bestånd genom knoppar från sina smala, rikt förgrenade vågräta rötter. Skotten ovan jord är fleråriga och vintergröna med övervintringsknoppar i markytan. Sedan de blommat och satt frö dör skotten, men nya skott bildas igen från från rotsystemet.

Ögonpyrola kan knappast förväxlas med någon annan art. Däremot kan den vara svår att få syn på, utom då blommorna nyligen slagit ut i slutet av juni. Detta gäller inte minst i våra trakter där exemplaren ofta är ganska svagvuxna med bara centimeterstora blad.

Som många andra arter hotas ögonpyrola av det moderna skogsbruket och klarar knappast en slutavverkning. Den är även känslig för igenväxning och upphörande skogsbete kan vara ännu en orsak till dess minskning.

Vi tar tacksamt emot uppgifter om växtplatser för ögonpyrola, även om sådana platser där den ej längre finns kvar.

 

Förekomst inom Oskarshamns kommun

Ögonpyrola är först bekant från Oskarshamns kommun genom en insamling i Kristdala, Bankhult av Wilhelm Regnell på 1860-talet. Det finns inga skriftliga uppgifter före 1900-talet, förutom en negativ sådan av Edmark (ms 1869): "Oaktadt jag genomströfvat Södra Tjusts och Thunaläns härader i flera riktningar, har jag icke funnit denna växt". Edmarks uttalande tyder på att ögonpyrola alltid varit mycket ovanlig i våra trakter.

I senare tid har ögonpyrola endast anträffats på två platser inom kommunen och finns nu bara kvar på en av dem. Utöver dessa två finns ytterligare fyra äldre fynduppgifter. Samtliga har markerats på en karta. Tänk på att lägesangivelserna för de äldre fynden kan vara mycket ungefärliga.

Högsby kommun

I samband med landskapsinventeringen noterades ögonpyrola under åren 1983–1991 från 3 lokaler, vilka alla låg inom Långemåla socken. Dessutom finns en uppgift från 1908. Fyndplatserna finns inlagda på samma karta som ovan.

Mönsterås kommun

Det finns bara en uppgift från kommunen: Ålem, Linjelund 1951 (Rikard Sterner i herbarium GB) Fyndplatsen finns inlagd på samma karta som ovan.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26