Biologiska museet i Oskarshamn    

Blåklint – årets växt 2013

2024 Backklöver
2023 Kärrspira
2022 Grönpyrola
2021 Tibast
2020 Balsaminer
2019 Tätört
2018 Gullpudra
2017 Trolldruva
2016 Smörbollar
2015 Ögonpyrola
2014 Slåtterblomma
2013 Blåklint
2012 Kattfot
2011 Knärot
2010 Backsippa

Blaklint 

 

Blåklint Centaurea cyanus har av Svenska botaniska föreningen utsetts till årets växt 2013.

Blåklint är en välkänd ogräsväxt som tidigare uppträdde i stor mängd på våra åkrar. Effektivare metoder för att rensa utsädet samt användning av herbicider har gjort att den blivit allt ovanligare.

Blåklint uppträder som vinterannuell i höstsådda grödor och blir då högväxt och rikt förgrenad. Som sommarannuell i vårsådda grödor blir den spensligare med bara sparsamt förgrenad stjälk.

Där matjord schaktats av för att säljas, förekommer stundom blåklint på jordhögarna och följer med till avsättningsplatser som trädgårdar och parker.

Blåklint odlas i stor omfattning som snittblomma samt även som rabattväxt. Särskilt på avfallsplatser förekommer former av odlat ursprung. Dessa är mer rikt förgrenade, har tätare blomkorgar och stundom vita till rödaktiga blommor.

De fyndrapporter som kommit in från våra trakter under de senaste årtiondena domineras helt av förekomster på olika slag av skräpmarker. Även om det inte klart utsägs kan man förmoda att majoriteten av fynden har sitt ursprung i odlad blåklint.

Vid rapportering av fynd är det av stort värde att ange om det rör sig om vildformer eller ej. Det kan också vara klokt att samla beläggmaterial.

 

Vi tar tacksamt emot uppgifter om växtplatser för blåklint.

Förekomst inom Oskarshamns kommun

Blåklint är först omnämnd från Oskarshamns kommun 1823 "I en åker vid Syserum" av M. G. Sjögren i en växtförteckning. Det första belägget samlades av Gustaf Linderoth 1907 från Oskarshamn (belägg i herbarium OHN). Äldre uppgifter om blåklint är förvånansvärt sparsamma. Kan det bero på att arten då var så vanlig att den sällan noterades eller samlades?

I senare tid har blåklint påträffats i 37 atlasrutor inom kommunen. Det finns totalt 86 rapporter, varav 16 är från tiden före 1975.

Högsby kommun

I samband med landskapsinventeringen noterades blåklint under åren 1983–1991 från 21 lokaler och 19 atlasrutor inom Högsby kommun. Eftersom man i regel bara noterade arten en gång per atlasruta fanns det säkerligen betydligt fler växtplatser.

Mönsterås kommun

Från perioden 1984–2001 finns blåklint noterad från 34 platser inom 23 olika atlasrutor. I kommunens västliga del noterades arten i regel bara en gång per atlasruta och därför fanns det troligen betydligt fler växtplatser än vi nu känner till..


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26