Biologiska museet i Oskarshamn   English

Sök i OHN

Välkommen till Biologiska museet

Saml
Växtsamlingen omfattar arter från alla världsdelar och växtgrupper. Samtliga uppgifter finns i en databas och kan hämtas från vår nätplats.
Ur djursamlingen finns bl a en omfattande kollektion fåglar utställda.
Samarb
Museet organiserar övervakningen av hotade växter inom länets fastlandsdel, deltar i fenologinätverket, inventeringen av Ölands flora samt verksamheten vid Fallebo Naturgård.
Samlingar Samarbeten  
Projekt
Museets egna projekt omfattar t ex inventering av jätteträd och kallkällor samt kvarstående kulturväxter vid ödetorp. Vi uppmärksammar också kulturmiljöer och kulturminnen.
Flora
Sektionen floristik behandlar enskilda växtarter. Intressanta nyfynd omnämns, liksom försvinnande och invasiva arter. Här håller även en aktuell kommunflora på att byggas upp.
Egna projekt Floristik  
Ohamn
I detta avsnitt finns formation om intressanta besöksmål, skyddad natur, traktens växtvärld, geologi, botaniska utforskning etc.
BSO
Biologiska Sällskapet sprider kunskap. Vi anordnar exkursioner med varierande inriktning: växtkännedom, geologi, naturvård och kulturminnen.
Oskarshamnsnatur Biologiska sällskapet

Notiser

Herbarium OHN. Databasen har uppdaterats 2024-04-01 och innehåller nu 311 000 poster.

Ny Ölandsflora kommer i maj! Mer information här! öppnas i nytt fönster


Senast uppdaterat
2024-05-30 Våra exkursioner
2024-05-27 Gallbildningar
2025-05-26 Ölands flora
2024-05-23 Kvarnar och vattensågar
2024-04-08 Biologiska sällskapets program

Visa fler ...


 Följ oss på Facebook  F

Kalendarium

16 juni, söndag 13:00
De vilda blommornas dag. Vi lär känna växterna inom några olika naturtyper i Hycklinge hage. Samling vid hagens parkeringsplats.


12 juli, fredag 11:00
Råsvik vid sjön Hummeln. Här finns flera rödlistade växter som knärot, ryl, skogsknipprot och purpurknipprot. Kort promenad, möjlighet till bad. Samling vid badplatsens parkering.

Biologiska sällskapets program

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Om nätplatsen och cookies