Biologiska museet i Oskarshamn   English

Sök i OHN

Välkommen till Biologiska museet

Saml
Växtsamlingen omfattar arter från alla världsdelar och växtgrupper. Samtliga uppgifter finns i en databas och kan hämtas från vår nätplats.
Ur djursamlingen finns bl a en omfattande kollektion fåglar utställda.
Samarb
Museet organiserar övervakningen av hotade växter inom länets fastlandsdel, deltar i fenologinätverket, inventeringen av Ölands flora samt verksamheten vid Fallebo Naturgård.
Samlingar Samarbeten  
Projekt
Museets egna projekt omfattar t ex inventering av jätteträd och kallkällor samt kvarstående kulturväxter vid ödetorp. Vi uppmärksammar också kulturmiljöer och kulturminnen.
Flora
Sektionen floristik behandlar enskilda växtarter. Intressanta nyfynd omnämns, liksom försvinnande och invasiva arter. Här håller även en aktuell kommunflora på att byggas upp.
Egna projekt Floristik  
Ohamn
I detta avsnitt finns formation om intressanta besöksmål, skyddad natur, traktens växtvärld, geologi, botaniska utforskning etc.
BSO
Biologiska Sällskapet sprider kunskap. Vi anordnar exkursioner med varierande inriktning: växtkännedom, geologi, naturvård och kulturminnen.
Oskarshamnsnatur Biologiska sällskapet

Notiser

Herbarium OHN. Databasen har uppdaterats 2023-03-21 och innehåller nu 299 000 poster.


Senast uppdaterat
2023-03-21 Årets växt
2023-03-21 Herbarium OHN
2023-03-09 Floraövervakning - EU-arter
2023-02-12 Jätteträd
2023-01-30 Floraövervakning - resultat

Visa fler ...


 Följ oss på Face-
 book och Twitter
 F  T

Kalendarium

Onsdag 12 april 12:00
Lunchpromenad i stadsparken. Vi ser på luddvårlök, trollhassel och andra vårväxter i stadsparken. Promenaden avslutas vid järnvägsstationen där vi kan äta lunch tillsammans. Samling vid Oskarshamns kyrka.


Söndag 18 juni 10:00
De vilda blommornas dag. Plats meddelas senare.

Biologiska sällskapets program

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Om nätplatsen och cookies