Biologiska museet i Oskarshamn   English

Sök i OHN

Välkommen till Biologiska museet

Saml
Växtsamlingen omfattar arter från alla världsdelar och växtgrupper. Samtliga uppgifter finns i en databas och kan hämtas från vår nätplats.
Ur djursamlingen finns bl a en omfattande kollektion fåglar utställda.
Samarb
Museet organiserar övervakningen av hotade växter inom länets fastlandsdel, deltar i fenologinätverket, inventeringen av Ölands flora samt verksamheten vid Fallebo Naturgård.
Samlingar Samarbeten  
Projekt
Museets egna projekt omfattar t ex inventering av jätteträd och kallkällor samt kvarstående kulturväxter vid ödetorp. Vi uppmärksammar också kulturmiljöer och kulturminnen.
Flora
Sektionen floristik behandlar enskilda växtarter. Intressanta nyfynd omnämns, liksom försvinnande och invasiva arter. Här håller även en aktuell kommunflora på att byggas upp.
Egna projekt Floristik  
Ohamn
I detta avsnitt finns formation om intressanta besöksmål, skyddad natur, traktens växtvärld, geologi, botaniska utforskning etc.
BSO
Biologiska Sällskapet sprider kunskap. Vi anordnar exkursioner med varierande inriktning: växtkännedom, geologi, naturvård och kulturminnen.
Oskarshamnsnatur Biologiska sällskapet

Notiser

Herbarium OHN. Databasen har uppdaterats 2022-01-10 och innehåller nu 289 000 poster.

Program 2022. Osäkerheten i folkhälsoläget gör att våra aktiviteter snabbt kan behöva ändras. Kontrollera därför alltid här på hemsidan.


Senast uppdaterat
2022-01-10 Herbarium OHN
2021-12-07 Nytt i biblioteket
2021-11-19 Floraövervakning
2021-11-04 Fenologi - resultat
2021-09-23 Broar

Visa fler ...


 Följ oss på Face-
 book och Twitter
 F  T

Kalendarium

Torsdag 24 februari
Guidad visning av museets fågelsamling, särskilt avsedd för vinterlovslediga ungdomar. Samling vid Biologiska museets entré Gyllings väg 9.


Söndag 20 mars 13:00
Biologiska sällskapets årsmöteföljt av en naturpromenad. Fallebo gård, Oskarshamn.

Biologiska sällskapets program

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Om nätplatsen och cookies