Biologiska museet i Oskarshamn   English

Sök i OHN

Välkommen till Biologiska museet

Saml
Växtsamlingen omfattar arter från alla världsdelar och växtgrupper. Samtliga uppgifter finns i en databas och kan hämtas från vår nätplats.
Ur djursamlingen finns bl a en omfattande kollektion fåglar utställda.
Samarb
Museet organiserar övervakningen av hotade växter inom länets fastlandsdel, deltar i fenologinätverket, inventeringen av Ölands flora samt verksamheten vid Fallebo Naturgård.
Samlingar Samarbeten  
Projekt
Museets egna projekt omfattar t ex inventering av jätteträd och kallkällor samt kvarstående kulturväxter vid ödetorp. Vi uppmärksammar också kulturmiljöer och kulturminnen.
Flora
Sektionen floristik behandlar enskilda växtarter. Intressanta nyfynd omnämns, liksom försvinnande och invasiva arter. Här håller även en aktuell kommunflora på att byggas upp.
Egna projekt Floristik  
Ohamn
I detta avsnitt finns formation om intressanta besöksmål, skyddad natur, traktens växtvärld, geologi, botaniska utforskning etc.
BSO
Biologiska Sällskapet sprider kunskap. Vi anordnar exkursioner med varierande inriktning: växtkännedom, geologi, naturvård och kulturminnen.
Oskarshamnsnatur Biologiska sällskapet

Notiser

Herbarium OHN. Databasen har uppdaterats 2020-03-25 och innehåller nu 274.000 poster.

Gallbildningar. En litet galleri med bilder av galler nås från sidan Växter > Herbarium OHN.


Senast uppdaterat
2020-04-03 Jätteträd
2020-03-25 Herbarium OHN
2020-01-30 Årets växt
2020-01-02 Nytt i biblioteket
2020-01-01 Floraövervakning

Visa fler ...


 Följ oss på Face-
 book och Twitter
 F  T

Kalendarium

Osäkerhet i folkhälsoläget gör att aktiviteterna kan behöva ändras med kort varsel.


Onsdag 15 april 10:30
Bockara. Bockara ligger på ett sanddelta, vilket sätter sin särprägel på växtligheten. Vi kommer att bland annat bese växtplatser för backsippa, mosippa och ryl. Samling vid bygdegården i Bockara.


Lördag 2 maj 10:00
Bockemålens naturreservat. Vi möter lövskogens vårflora kring Bockemålen. Samling vid rastplatsen intill väg E22 i Fårbo.

Biologiska sällskapets program

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Om nätplatsen och cookies