Biologiska museet i Oskarshamn   English

Sök i OHN

Välkommen till Biologiska museet

Saml
Växtsamlingen omfattar arter från alla världsdelar och växtgrupper. Samtliga uppgifter finns i en databas och kan hämtas från vår nätplats.
Ur djursamlingen finns bl a en omfattande kollektion fåglar utställda.
Samarb
Museet organiserar övervakningen av hotade växter inom länets fastlandsdel, deltar i fenologinätverket, inventeringen av Ölands flora samt verksamheten vid Fallebo Naturgård.
Samlingar Samarbeten  
Projekt
Museets egna projekt omfattar t ex inventering av jätteträd och kallkällor samt kvarstående kulturväxter vid ödetorp. Vi uppmärksammar också kulturmiljöer och kulturminnen.
Flora
Sektionen floristik behandlar enskilda växtarter. Intressanta nyfynd omnämns, liksom försvinnande och invasiva arter. Här håller även en aktuell kommunflora på att byggas upp.
Egna projekt Floristik  
Ohamn
I detta avsnitt finns formation om intressanta besöksmål, skyddad natur, traktens växtvärld, geologi, botaniska utforskning etc.
BSO
Biologiska Sällskapet sprider kunskap. Vi anordnar exkursioner med varierande inriktning: växtkännedom, geologi, naturvård och kulturminnen.
Oskarshamnsnatur Biologiska sällskapet

Notiser

Herbarium OHN. Databasen har uppdaterats 2023-12-03 och innehåller nu 310 000 poster.


Senast uppdaterat
2023-12-03 Herbarium OHN
2023-11-22 Nytt i biblioteket
2022-11-04 Fenologi - resultat
2023-10-18 Växtnytt
2023-10-07 Dokumentarkiv

Visa fler ...


 Följ oss på Facebook  F

Kalendarium

Torsdag 28 december 13:00
Museivisning. Guidad visning av museets fågelsamling Samling vid Biologiska museets entré Gyllings väg 9.


Tisdag 20 februari 13:00
Biologiska sällskapets årsmöte. Årsmöte följt av kaffe och föredrag med bildvisning. Biologiska museet, Gyllings väg 9.

Biologiska sällskapets program

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Om nätplatsen och cookies