Biologiska museet i Oskarshamn   English

Sök i OHN

Välkommen till Biologiska museet

Saml
Växtsamlingen omfattar arter från alla världsdelar och växtgrupper. Samtliga uppgifter finns i en databas och kan hämtas från vår nätplats.
Ur djursamlingen finns bl a en omfattande kollektion fåglar utställda.
Samarb
Museet organiserar övervakningen av hotade växter inom länets fastlandsdel, deltar i fenologinätverket, inventeringen av Ölands flora samt verksamheten vid Fallebo Naturgård.
Samlingar Samarbeten  
Projekt
Museets egna projekt omfattar t ex inventering av jätteträd och kallkällor samt kvarstående kulturväxter vid ödetorp. Vi uppmärksammar också kulturmiljöer och kulturminnen.
Flora
Sektionen floristik behandlar enskilda växtarter. Intressanta nyfynd omnämns, liksom försvinnande och invasiva arter. Här håller även en aktuell kommunflora på att byggas upp.
Egna projekt Floristik  
Ohamn
I detta avsnitt finns formation om intressanta besöksmål, skyddad natur, traktens växtvärld, geologi, botaniska utforskning etc.
BSO
Biologiska Sällskapet sprider kunskap. Vi anordnar exkursioner med varierande inriktning: växtkännedom, geologi, naturvård och kulturminnen.
Oskarshamnsnatur Biologiska sällskapet

Notiser

Herbarium OHN. Databasen har uppdaterats 2019-06-01 och innehåller nu 270.000 poster.

Gallbildningar. En litet galleri med bilder av galler nås från sidan Växter > Herbarium OHN.

Nätplatsen skyddad med HTTPS/SSL sedan 2018-11-28.


Senast uppdaterat
2019-07-23 Växtnytt
2019-07-20 Våra exkursioner
2019-07-20 Gallbildningar
2019-07-16 Gränsrösen
2019-07-15 Jätteträd

Visa fler ...


 Följ oss på Face-
 book och Twitter
 F  T

Kalendarium

Onsdag 24 juli 10:00
Fjärilsexkursion. Samling vid Stensjö by, parkeringsplatsen. Tag gärna med kikare lämpad för näravstånd. Kolla här om vi av väderskäl behöver ändra i sista minuten!


Torsdag 30 juli 17:00
Mörkret. Vi beser kvarstående växter kring torpet Stenhagen (mera känt som Mörkret) samt angränsande del av naturreservatet Fagereke. Tag gärna med kvällskaffe. Samling vid Norra Riksvägen, väster om vägporten under E22.

Biologiska sällskapets program

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Om nätplatsen och cookies