Biologiska museet i Oskarshamn    

Från våra exkursioner år 2019

Vattenverket        
Hamnparken NY        
         

Oskarshamns vattenverk 2019-03-06

Biologiska sällskapets första aktivitet utanför de egna lokalerna utgjordes av ett studeibesök på kommunens vattenverk vid Fredriksberg. Ett tjugotal intresserade medlemmar hade mött upp och fick information om reningsprocesserna samt blev guidade genom anläggningen.

Uppåt

Hamnparken 2019-04-04

Scil_bif

Med utgångspunkt från bogserbåten Nalle vandrade vi genom den nyanlagda Hamnparken via gamla lasarettet och längs inre hamnen till rådhuset. Svala vindar från Östersjön gjorde att krokus, vårstjärnor och blåstjärnor fortfarande blommade, fast de redan började slå ut för en månad sedan. Särskild uppmärksamhet ägnades åt vårlöksarterna dvärgvårlök, vanlig vårlök och ängsvårlök vid Fiskhamnen. Den senare sågs dock ej i blom, fastän det fanns mycket gott om blad av arten. Däremot blommade den ovanliga luddvårlöken särdeles rikligt på sin växtplats under en kastanj intill rådhuset.

Uppåt

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2019-04-07