Biologiska museet i Oskarshamn    

Från våra exkursioner år 2023

Stadsparken    
Stensjö – maskrosor NY  
     

 Lunchpromenad i stadsparken 2023-04-12

Stadspark

Vår lunchpromenad började på gamla kyrkogården där vi uppmärksammade de fyra vårlöksarter som växer där: vanlig vårlök, dvärgvårlök, ängsvårlök och luddvårlök (Gagea lutea, minima, pratensis, villosa). Den sällsynta luddvårlöken fanns i rika mängder medan överraskande nog varken dvärgvårlök eller ängsvårlök blommade. Vanlig vårlök blommade förvisso, men ganska sparsamt.

Blommade vårlökarna sparsamt, så fanns det desto mer av blåstjärnor och vårstjärnor. Den tidiga blåstjärnan Scilla bifolia tycks ha ökat kraftigt under senaste år och vårstjärna Scilla forbesii är under ständig spridning. Här växer de om vartannat och vi tror oss ha identifierat hybriden mellan dem, nämligen hybridvårstjärna Scilla × allenii.

Kyliga vindar från Östersjön gjorde att växtligheten i övrigt inte kommit så lång. En stor trollhassel Hamamelis hade fortfarande ganska fräsha blommor, fastän de slog ut redan för två månader sedan. Då vi styrde stegen mot järnvägsstationen för en avslutande lunch mötte vi mängder av nyutslagen nagelört Draba verna på torra gräsmattor.

Uppåt

 


Stensjö, maskrosor 2023-05-20

Stensjo

Avsikten med dagens exkursion var att bekanta oss med den omväxlande naturen i hagmarkerna kring Stensjö by och särskilt att uppmärksamma områdets maskrosarter. De senare fick vi demonstrerade av Tommy Nilsson från Virserum med bistånd av medlemmar i Ölands Botaniska förening. Vi hoppas att här på hemsidan ganska snart kunna informera om de arter som påträffades.

Till att börja med besökte vi den relativt nyligen restuarerade stora hagen i öster, nära väg E22. Här var inte inslaget av maskrosor så stort, medan i stället gullviva, mandelblom, jungfulin, blåsuga och gökärt blommade desto rikligare, vilket bör ses som tecken på ett lyckat återskapande av öppen hagmark.

Större delen av tiden ägnades åt den rikliga maskrosförekomsten närmare bykärnan och vi ser fram mot att få berätta om vilka arter som växte här.

Uppåt

 Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2023-05-20