Biologiska museet i Oskarshamn    

Från våra exkursioner år 2024

Stadsparken    
Invasiva växter    
Sjömålen NY    

Lunchpromenad i stadsparken 2024-03-20

Stadspark

Vårdagjämningen bjöd på gråväder och under vår promenad i stadsparken och närliggande grönområden var det mest några blommande buskar som föll i ögonen, som körsrbärskornell Cornus mas och trollhassel Hamamelis virginiana.

Almsjukan fortsätter att härja och en stor angripen alm invid stadsparkens scen hade nyligen fällts.

Bland tidigblommande lök- och knölväxter var det egentligen bara snödroppar och vintergäck som hunnit i blom. I synnerhet vintergäck tycks ha ett bra år med rejäla, kraftiga plantor.

 

Uppåt

 


Invasiva växter 2024-04-24

Lagerhägg

Dagens exkursion syftade till att visa några av de invasiva växter som uppträder i stadsnära miljö. Arter med vintergröna blad är särskilt lätta att få syn på vid denna tid på året, då andra buskar och träd ännu inte har lövats. I det område vi besökte, Humlekärrshult och södra Fallebo, är förekomsten av lagerhägg Prunus laurocerasus särsklt markant, såväl odlad i trädgårdar som fågelspridd till omgivande skogar och bryn. Plantskolorna salubjuder en mängd olika sorter med bland annat varierande form och färg på bladen, från bildens smala mörkgröna blad till äggformiga, gulgröna blad, vilka alla uppträder som förvildade. I naturen växer lagerhägg snart ut till rejält stora buskar och som lätt giftiga hålls de inte tillbaka av till exempel rådjur eller andra fiender.

Bland andra vintergröna växter som ökat markant på senare tid uppmärksammade vi järnek Ilex aquifolium, mahonia Mahonia aquifolium, idegranar Taxus (troligen både japansk idegran och hybrididegran) samt den krypande vintergrönan Vinca minor.

Förvildade oxbärsarter förekommer rikligt med spärroxbär Cotoneaster divaricatus i ledningen, följt av häckoxbär C. lucidus, rynkoxbär C. bullatus och krypoxbär C. dammeri.

Några andra vedartade växter värda att nämna är klasespirea Spiraea x billardii, armeniskt björnbär Rubus armeniacus samt häggmispelarterna Amelanchier confusa och spicata.

 

Uppåt

Sjömålen 2024-05-05

Sjömålen

Vid ödetorpet Sjömålen norr om Fårbo började marken kring torpruinen att röjas år 2003. Vi besökte området år 2010 och kunde se goda resultat av restaureringen. Sedan ytterligare 14 år gått har den öppna marken kring tomten vidgats och en örtrik flora utvecklats. Anslutande skogspartier har delvis röjts, framför allt på gran, och strövstigar har markerats. Mest slående vid besöket var den stora mängden gullvivor och vackert blommande vårärt i skogen. Blåsippornas tid var visserligen förbi men mängden av frodiga plantor antydde att blomningen varit sällsport kraftig.

 

Uppåt

 Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2024-05-05