Biologiska museet i Oskarshamn    

Återfunna arter

I "Floran i Oskarshamns kommun" förtecknades ett urval växter som ej återfunnits under inventeringsperioden 1976–1995 men tidigare varit kända från området. Bland dessa arter, som således aktivt eftersöktes under en tjugoårsperiod, har en del återfunnits senare.

I de allra flesta fall verkar det troligt att det skett en nyetablering. Endast den småblommiga ädelmyntan har sannolikt hållit sig gömd på sin tidigare växtplats vid Fallebo gård fram till år 2009. Läs mer om ädelmyntan.

Nedanstående förteckning visar det år då arten återfanns och det år den dessförinnan senast noterades.

ArtnamnFöregående ÅterfunnenVäxtplats
Knippnejlika Dianthus armeria 18572004Oskarshamns hamn
Sprödarv Myosoton aquaticum 19602015Jämserum
Kryddkrassing Lepidium sativum 19601999Klämnavägen
Sandsenap Diplotaxis tenuifolia 19182006Kråkelund
Mursenap Diplotaxis muralis 19191999Figeholm
Eruka Eruca vesicaria ssp. sativa 19122007Påskallavik
Grusbräcka Saxifraga tridactylites 19272007Fårbo
Tätört Pinguicula vulgaris 19802014Ishult
Bosyska Ballota nigra 19121999Alvarsberg
Småblommig ädelmynta Mentha x gentilis 'Parviflora' 19132009Fallebo gård
Gullkrage Chrysanthemum segetum 19612007Misterhults by
Nästrot Neottia nidus-avis 19602015Stamsjövägens naturreservat
Grått saltgräs Puccinellia distans 19241997Örö

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26