Biologiska museet i Oskarshamn    

Starkt hotade arter

Flera arter förekommer bara på en enda eller ett fåtal platser och är starkt hotade till sin existens. Det är angeläget att uppmärksamma dessa eftersom den ännu finns möjlighet att vidta åtgärder för att bevara dem. Mer om hotade arter finns i avsnitten Floraövervakning och Orkidéinventering.

I översikten nedan räknas ett urval starkt hotade arter upp, tillsammans med uppgift om hur många växtplatser de hade under inventeringsperioden 1976–95 respektive 2010.

 

Artnamn1976–95 2010 2015  Anmärkning
Backsippa Pulsatilla vulgaris 532
Brudsporre Gymnadenia conopsea 533
Fältgentiana Gentianella campestris 1611
Mistel Viscum album 222Endast adventivskott
Mosippa Pulsatilla vernalis 1187
Svärdsyssla Cephalanthera longifolia 512

 

Gentiana

Fältgentiana vid Krösås 2010-06-27. Foto Lennart Melin.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26