Biologiska museet i Oskarshamn    

Försvunna arter

Några av de arter som var kända från såväl tiden före inventeringen som under själva inventeringsperioden 1976–1995 har nu försvunnit. De arter som upptas i följande lista är sådana som fanns på så få lokaler att det varit möjligt att återbesöka dem och med god sannolikhet konstatera frånvaron. Från listan har uteslutits några arter där det rått tveksamhet om uppgiftens riktighet. Vidare har tillfälliga trädgårdsflyktingar samt lägre taxa, t ex de flesta varieteter och former lämnats därhän.

För några arter, vilka vi anser vara särskilt värda att eftersöka, finns mer detaljerade uppgifter om tidigare förekomst.

ArtnamnSenast Anmärkning
Kambräken Blechnum spicant 1839Grönhult i Misterhult
Strandskräppa Rumex maritimus 1908Barlastfynd
Gatmålla Chenopodium murale 1910Barlastfynd
Bockmålla Chenopodium hircinum 1912Barlastfynd
Glansmålla Atriplex hortensis ssp. nitens 1922Figeholm
Sodaört Salsola kali 1911Barlastfynd
Strandglim Silene uniflora 1908Barlastfynd
Gaffelglim Silene dichotoma 1930Vallfröogräs
Grusnejlika Gypsophila muralis 1864Hasselås
Klätt Agrostemma githago 2002Krösås
Dvärgnäckros Nuphar pumila 1934Stensjö och Tvingen
Fågelarv Holosteum umbellatum 2001Kristineberg
Ullranunkel Ranunculus illyricus 1992Humlekärrshult
Orientsenap Sisymbrium orientale 1919Barlastfynd
Rysskårel Erysimum repandum 1914Barlastfynd
Källfräne Rorippa nasturtium-aquaticum 1874Köksmåla
Lindådra Camelina alyssum 1839Linogräs
Välsk krassing Lepidium draba 1919Barlastfynd
Hamnkrassing Coronopus didymus 1924Stadsparken
Marviol Cakile maritima 1984Stora Rödskär
Hönsrättika Chorispora tenella 1983Fredriksberg
Svartahavskål Brassica elongata 1913Barlastfynd
Svartsenap Brassica nigra 1862Barlastfynd
Trollsmultron Drymocallis rupestris 1862Figeholm
Fodervicker Vicia sativa ssp. sativa 1933Fredriksberg
Dvärgsötväppling Melilotus indicus 1908Barlastfynd
Blodklöver Trifolium incarnatum 1914Lasarettsplanteringen
Luktvicker Vicia tenuifolia 1912Järnvägsområdet
Säfferot Seseli libanotis 1908Nynäs, Bankhult och Baggetorp
Dvärgjohannesört Hypericum humifusum 1988Emmekalv
Ljungsnärja Cuscuta epithymum var. epithymum 1986Kvarnemåla
Majviva Primula farinosa 1823Syserum
Grusviva Androsace septentrionalis 1920Krokstorpsåsen
Linsnärja Cuscuta epilinum 1880Linogräs
Piggfrö Lappula squarrosa 1907Barlastfynd
Kransborre Marrubium vulgare 1922Flera spridda lokaler
Kattmynta Nepeta cataria 1932Flera spridda lokaler
Violsporre Linaria incarnata 1928Påskallavik
Späd ögontröst Euphrasia stricta var. tenuis 1909Sensast sedd vid Rotvik
Kamomillkulla Anthemis cotula 1912Barlastfynd
Nicktistel Carduus nutans 1933Furö
Piggtistel Carduus acanthoides 1903Påskallavik
Haverrot Tragopogon porrifolius 1867Fredriksberg
Kärrknipprot Epipactis palustris 1862Forshult och Skalltorp
Rödsyssla Cephalanthera rubra 1867Västra Ramnebo
Honungsblomster Herminium monorchis 1862Björnhult
Plattsäv Blysmus compressus 1920Uvö i Misterhult
Nålstarr Carex dioica 1961Fårbo
Dårrepe Lolium temulentum 1907Kikebo
Linrepe Lolium remotum 1919Linogräs

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26